Запитване

Обучение за професионална компетентност на ръководител на транспортна дейност

Обучение за професионална компетентност на ръководител на транспортна дейност

За предприятия, установени в Общността, които упражняват професията автомобилeн превозвач.

Цели на обучението

 • Кандидатите да получат необходимите познания за успешно полагане на изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и за изпълняване на задълженията си като „ръководител на транспортна дейност“ в транспортното предприятие

Модули на обучение

 • Обучението се провежда по учебни дисиплини съгласно Приложение I на Регламент (ЕО) No 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Заявка за курс

Необходими данни за включване за обучение

Продължителност на обучението

Теория

3 дни

 • Трите имена на кирилица
 • Избраната дата за обучение
 • Телефон за контакт
 • E-mail

We provide free pick up and drop off at home or school for all behind-the-wheel lessons.

 • Program bundles driving and classroom available
 • Online account access 24/7
 •  

  Имате въпроси?

  Телефон
  0884994024 – инж. Наталия Девенска 0877776691 –Севи Величкова
  Работно време
  понеделник – петък: 09.00 – 17.00 ч

  Обучение за удължаване срока на валидност на АДР- свидетелство за водач, превозващ опасни товари

  Обучение за удължаване срока на валидност на АДР- свидетелство за водач, превозващ опасни товари

  Обучаемият да опресни познанията си относно превоза на опасни товари по шосе, както и да бъде запознат с новите изисквания и разпоредби на спогодба АДР

  Цели на обучението

  • Обучаемият да опресни познанията си относно превоза на опасни товари по шосе, както и да бъде запознат с новите изисквания и разпоредби на спогодба адр

  Модули на обучение

  • Модул 1 Основно обучение – 8 учебни часа

  • Модул 2: Специализирано обучение за превоз в цистерни – 4 учебни часа
  • Модул 3: Специализирано обучение за превоз на вещества и изделия от Клас 1 (Взривни вещества) – 2 учебни часа
  • Модул 4: Специализирано обучение за превоз на радиоактивни материали (Клас 7) – 2 учебни часа

  Заявка за курс

  Необходими данни за включване в обучението

  • Три имена на кирилица
  • ЕГН
  • Заявка за съответните модули за обучение
  • Избраната дата за обучение
  • Телефон за контакт
  • E-mail

  Завършване

  Вътрешен изпит в учебния център, след което, преподавателя записва курсиста за изпит в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“.

  Продължителност на обучението

  Модул 1

  Теория

  8 учебни часа

  Модул 2

  Теория

  4 учебни часа

  Модул 3

  Теория

  2 учебни часа

  Модул 4

  Теория

  2 учебни часа

   Имате въпроси?

   Телефон
   0884994024 – инж. Наталия Девенска 0877776691 –Севи Величкова
   Работно време
   понеделник – петък: 09.00 – 17.00 ч

   Обучение за придобиване на АДР-свидетелство за водач, превозващ опасни товари

   Обучение за придобиване на АДР-свидетелство за водач, превозващ опасни товари

   Обучаемият да опресни познанията си относно превоза на опасни товари по шосе, както и да бъде запознат с новите изисквания и разпоредби на спогодба АДР

   Цели на обучението

   Основната цел на обучението е обучаваният да придобие знания за опасните товари, умения и поведение за безопасното им превозване, с което

   • да не застрашава живота и здравето на хората;
   • да не създава опасност за движението и за другите участници в процеса на превоз, товарене и разтоварване на опасните товари;
   • да не причинява имуществени вреди;
   • да опазва околната среда.

   Модули на обучение

   • Модул 1 Основно обучение – 19 учебни часа

   • Модул 2: Специализирано обучение за превоз в цистерни – 13 учебни часа
   • Модул 3: Специализирано обучение за превоз на вещества и изделия от Клас 1 (Взривни вещества) – 8 учебни часа
   • Модул 4: Специализирано обучение за превоз на радиоактивни вещества (Клас 7) – 8 учебни часа

   При продължаващо обучение имате възможност за комбиниране на модули

   Заявка за курс

   Необходими данни за включване в обучението

   • Три имена на кирилица
   • ЕГН
   • Заявка за съответните модули за обучение
   • Избраната дата за обучение
   • Телефон за контакт
   • E-mail

   Завършване

   Вътрешен изпит в учебния център, след което, преподавателя записва курсиста за изпит в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“.

   Продължителност на обучението

   Модул 1

   Теория

   19 учебни часа

   Модул 2

   Теория

   13 учебни часа

   Модул 3

   Теория

   8 учебни часа

   Модул 4

   Теория

   8 учебни часа

    Имате въпроси?

    Телефон
    0884994024 – инж. Наталия Девенска 0877776691 –Севи Величкова
    Работно време
    понеделник – петък: 09.00 – 17.00 ч

    Обучение на консултанти по безопасността

    Обучение на консултанти по безопасността

    Обучението се провежда съгласно изискванията на член 6 на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

    Цели на обучението

    • Кандидатите да получат достатъчни познания за рисковете, присъщи за превозваните опасни товари, за законите, разпоредбите и прилаганите административни мерки съгласно българското и европейско законодателство. Обучаваните се запознават и с новите промени на Спогодба ADR и с други нормативни актове, имащи отношение към превоза на опасните товари.
    • Също така, обучаваните ще получат познания и квалификация за изпълнение на задълженията им като “Консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”.

    Модули на обучение

    В съответствие с чл. 18 от Наредба № 40 са предвидени 6 модула за обучение на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари, разпределени в 64 учебни часа:

    • Oбщ модул (основни познания за опасните товари, общи изисквания, приложение А и В на Спогодба АДР)

    • Клас 1 (Взривни вещества и изделия)
    • Клас 2 (газове)
    • Класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
    • Клас 7 (радиоактивни материали)
    • Товари с номер по ООН (UN номер) 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво с номер по ООН 1268 или 1863

    Заявка за курс

    Необходими данни за включване за обучение

    Продължителност на обучението

    Теория

    Обучението е теоретично и се провежда в рамките на 8 учебни дни (без събота и неделя и без официални празнични дни). Всеки учебен ден е с продължителност 8 учебни часа по 45 минути.

    • Трите имена на кирилица
    • Избраната дата за обучение
    • Телефон за контакт
    • E-mail

    We provide free pick up and drop off at home or school for all behind-the-wheel lessons.

    • Program bundles driving and classroom available
    • Online account access 24/7
    •  

     Имате въпроси?

     Телефон
     0884994024 – инж. Наталия Девенска 0877776691 –Севи Величкова
     Работно време
     понеделник – петък: 09.00 – 17.00 ч