Запитване

Наталия Девенска

Образование: инженер-химик.   От 2006 г. до настоящия момент е консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе, преподавател на водачи, превозващи опасни товари и преподавател на кандидати за консултанти по безопасността при превоза на опасни товари по шосе.

Участвала е в разработването на редица учебни помагала и издания за обучение и работа при спазване правилата за безопасен превоз на опасни товари. Изготвяла е доклади и инструкции за безопасност на определени опасни вещества и изделия. Обучавала е служители на различни организации и спедиции, организиращи превоз на опасни товари, както и служители на ИА “Автомобилна администрация” с цел извършване на качествен пътен контрол на водачите, превозващи опасни товари.

При провеждане на обученията се фокусира върху личностните качества на кандидатите, като обръща индивидуално внимание на всеки, с цел успешно полагане на изпита. Вярва, че с усилията и старанието, които полага при обученията, изгражда знания, умения и отношение на обучаваните към превоза на опасните товари.

Как работим?

Our Advantages

img-icon-01
100 %
STUDENTS APPROVED
img-icon-02
100 %
CUSTOMERS SATISFITION
img-icon-03
2690
HOURS OF LESSONS
img-icon-04
2340
STUDENTS
Стартирай курс

Ние ще направим от Вас най-добрия шофьор

Започни сега