Запитване

За нас

Учебен център „Девенска консулт” ООД

Извършва обучение на водачи, превозващи опасни товари, както и на консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.
Центърът е лицензиран от Министерството на транспорта и съобщенията с Разрешение №239/26.01.2023 г.

Обучението е теоретично и се извършва по единна програма съгласно Наредба № 40 на Изпълнителната агенция по автомобилна администрация към Министерството на транспорта и съобщенията.
Линк към Наредба №40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари road tests.

Как работим?

Our Advantages

img-icon-01
100 %
STUDENTS APPROVED
img-icon-02
100 %
CUSTOMERS SATISFITION
img-icon-03
2690
HOURS OF LESSONS
img-icon-04
2340
STUDENTS
Стартирай курс

Започни сега