Запитване

Обучение на консултанти по безопасността

Обучението се провежда съгласно изискванията на член 6 на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Цели на обучението

 • Кандидатите да получат достатъчни познания за рисковете, присъщи за превозваните опасни товари, за законите, разпоредбите и прилаганите административни мерки съгласно българското и европейско законодателство. Обучаваните се запознават и с новите промени на Спогодба ADR и с други нормативни актове, имащи отношение към превоза на опасните товари.
 • Също така, обучаваните ще получат познания и квалификация за изпълнение на задълженията им като “Консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”.

Модули на обучение

В съответствие с чл. 18 от Наредба № 40 са предвидени 6 модула за обучение на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари, разпределени в 64 учебни часа:

 • Oбщ модул (основни познания за опасните товари, общи изисквания, приложение А и В на Спогодба АДР)

 • Клас 1 (Взривни вещества и изделия)
 • Клас 2 (газове)
 • Класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
 • Клас 7 (радиоактивни материали)
 • Товари с номер по ООН (UN номер) 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво с номер по ООН 1268 или 1863

Заявка за курс

Необходими данни за включване за обучение

Продължителност на обучението

Теория

Обучението е теоретично и се провежда в рамките на 8 учебни дни (без събота и неделя и без официални празнични дни). Всеки учебен ден е с продължителност 8 учебни часа по 45 минути.

 • Трите имена на кирилица
 • Избраната дата за обучение
 • Телефон за контакт
 • E-mail

We provide free pick up and drop off at home or school for all behind-the-wheel lessons.

 • Program bundles driving and classroom available
 • Online account access 24/7
 •  

  Имате въпроси?

  Телефон
  0884994024 – инж. Наталия Девенска 0877776691 –Севи Величкова
  Работно време
  понеделник – петък: 09.00 – 17.00 ч