Запитване

Обучение за придобиване на АДР-свидетелство за водач, превозващ опасни товари

Обучаемият да опресни познанията си относно превоза на опасни товари по шосе, както и да бъде запознат с новите изисквания и разпоредби на спогодба АДР

Цели на обучението

Основната цел на обучението е обучаваният да придобие знания за опасните товари, умения и поведение за безопасното им превозване, с което

 • да не застрашава живота и здравето на хората;
 • да не създава опасност за движението и за другите участници в процеса на превоз, товарене и разтоварване на опасните товари;
 • да не причинява имуществени вреди;
 • да опазва околната среда.

Модули на обучение

 • Модул 1 Основно обучение – 19 учебни часа

 • Модул 2: Специализирано обучение за превоз в цистерни – 13 учебни часа
 • Модул 3: Специализирано обучение за превоз на вещества и изделия от Клас 1 (Взривни вещества) – 8 учебни часа
 • Модул 4: Специализирано обучение за превоз на радиоактивни вещества (Клас 7) – 8 учебни часа

При продължаващо обучение имате възможност за комбиниране на модули

Заявка за курс

Необходими данни за включване в обучението

 • Три имена на кирилица
 • ЕГН
 • Заявка за съответните модули за обучение
 • Избраната дата за обучение
 • Телефон за контакт
 • E-mail

Завършване

Вътрешен изпит в учебния център, след което, преподавателя записва курсиста за изпит в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“.

Продължителност на обучението

Модул 1

Теория

19 учебни часа

Модул 2

Теория

13 учебни часа

Модул 3

Теория

8 учебни часа

Модул 4

Теория

8 учебни часа

  Имате въпроси?

  Телефон
  0884994024 – инж. Наталия Девенска 0877776691 –Севи Величкова
  Работно време
  понеделник – петък: 09.00 – 17.00 ч