Запитване

Обучения и за ръководители на транспортна дейност за вътрешен и международен превоз на пътници и товари

Нашата школа е лицензирана от Министерството на транспорта и съобщенията с Разрешение №239/26.01.2023г.

Свържи се с нас

Вземи твоя шофьорски изпит с нас!

Нашата школа е лицензирана от Министерството на транспорта и съобщенията с Разрешение №239/26.01.2023 г

Свържи се с нас

 • АМ
 • A1
 • A2
 • A
 • B1
 • B
 • B + E
 • C1
 • C + E
 • C
 • C + E
 • D1
 • D1 + E
 • D
 • D + E
 • Ткт
 • Ттм
АМ
АМ
Водачът има право да управлява двуколесни или триколесни превозни средства, с работен обем на двигателя до 50 куб.см., чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/ч.
A1
A1
Водачът има право да управлява мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност от 11 кВ до 15 кВ, с работен обем на двигателя до 125 куб.см.
A2
A2
Водачът има право да управлява мотоциклети с мощност от 15 кВ до 35 кВ и работен обем на двигателя над 400 куб.см.
A
A
Водачът има право да управлява мотоциклети с мощност не по - малка от 40 кВ и работен обем на двигателя над 600 куб.см.
B1
B1
Водачът има право да управлява четириколесно МПС с обем на двигателя над 50 куб.см, конструктивно-максимална скорост над 45 км/ч, чиято маса не надвишава 550 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "АМ".
B
B
Водачът има право да управлява МПС с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "АМ".
B + E
B + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "В" и ремарке с допустима максимална маса не надвишаваща 3500 кг.
C1
C1
Водачът има право да управлява МПС, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, но не надвишава 7500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "Ткт".
C + E
C + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "C1" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг, при условие, че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг. и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство, както и състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "B" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 3500 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг.
C
C
Водачът има право да управлява МПС, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "Ткт".
C + E
C + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "C" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг.
D1
D1
Водачът има право да управлява МПС, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места, но не повече от 16 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към категория "D1" се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.
D1 + E
D1 + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "D1" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство. Ремаркето не трябва да се използва за превоз на пътници.
D
D
Водачът има право да управлява МПС, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към категория "D" се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.
D + E
D + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "D" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг.
Ткт
Ткт
Водачът има право да управлява колесен трактор.
Ттм
Ттм
Водачът има право да управлява трамвайна мотриса.

Категории за управление на МПС

За повече информация относно тези категории се свържете с нас на телефон 0884994024 инж. Наталия Девенска
Направи консултация напълно БЕЗПЛАТНО
0884994024
 • АМ
 • A1
 • A2
 • A
 • B1
 • B
 • B + E
 • C1
 • C + E
 • C
 • C + E
 • D1
 • D1 + E
 • D
 • D + E
 • Ткт
 • Ттм
АМ
АМ
Водачът има право да управлява двуколесни или триколесни превозни средства, с работен обем на двигателя до 50 куб.см., чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/ч.
A1
A1
Водачът има право да управлява мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност от 11 кВ до 15 кВ, с работен обем на двигателя до 125 куб.см.
A2
A2
Водачът има право да управлява мотоциклети с мощност от 15 кВ до 35 кВ и работен обем на двигателя над 400 куб.см.
A
A
Водачът има право да управлява мотоциклети с мощност не по - малка от 40 кВ и работен обем на двигателя над 600 куб.см.
B1
B1
Водачът има право да управлява четириколесно МПС с обем на двигателя над 50 куб.см, конструктивно-максимална скорост над 45 км/ч, чиято маса не надвишава 550 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "АМ".
B
B
Водачът има право да управлява МПС с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "АМ".
B + E
B + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "В" и ремарке с допустима максимална маса не надвишаваща 3500 кг.
C1
C1
Водачът има право да управлява МПС, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, но не надвишава 7500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "Ткт".
C + E
C + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "C1" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг, при условие, че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг. и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство, както и състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "B" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 3500 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг.
C
C
Водачът има право да управлява МПС, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "Ткт".
C + E
C + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "C" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг.
D1
D1
Водачът има право да управлява МПС, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места, но не повече от 16 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към категория "D1" се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.
D1 + E
D1 + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "D1" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство. Ремаркето не трябва да се използва за превоз на пътници.
D
D
Водачът има право да управлява МПС, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към категория "D" се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.
D + E
D + E
Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "D" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг.
Ткт
Ткт
Водачът има право да управлява колесен трактор.
Ттм
Ттм
Водачът има право да управлява трамвайна мотриса.